0256 292 964

02.12.2018

Carta Recognita: FLEXIK AUTOMATION SRL - Dignus Sustentor Excellentiae -platinum.

Consiliul pentru Excelența Timișoarei (reunind Academia Română filiala Timiș și cele patru universități de prestigiu din Timisoara: UVT, UPT, UMFT, USAMVB) în asociere cu MLNR și Asociația Timisensis, recunoaște eforturile și contribuția FLEXIK AUTOMATION SRL în promovarea unei culturi a excelenței în Timișoara și în Banat, drept companie ”Demnă Susținătoare a Excelenței -platinum”.

Înapoi